Servisi i distributeri

Comversum d.o.o.Gdje kupiti?/Comversum d.o.o.

JIB ovlaštenog servisa/distributera:
» 4209955480008
PIB ovlaštenog servisa/distributera:
» 209955480008
Mjesto ovlaštenog servisa/distributera:
» Tuzla
Adresa ovlaštenog servisa/distributera:
» Bosne Srebrene br.60
Telefon ovlaštenog servisa/distributera:
» +387 63 99 22 45
Fax ovlaštenog servisa/distributera:
- - -
Email ovlaštenog servisa/distributera:
» mijo[at]comversum.com
Web stranica ovlaštenog servisa/distributera:
- - -
Ime i prezime kontakt lica ovlaštenog servisa/distributera:
» Mahir Bakalović
Tipovi fiskalnih sistema za čije je servisiranje servis/distributer ovlašten:
  • » Ting AIO Fiscal Android
  • » TRING FP1.C
  • » TRING T202-C
  • » TRING T202-C 3G/4G
  • » TRING ONE-C
  • » TRING FK2
Infos sifra servisa/distributera:
» 3246

Lista servisera

Ovlašteni servis Comversum d.o.o. ima 2 servisera:

Ostali servisi/distributeri

  • Copyright © TRING d.o.o.. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.