Vijesti

Šta treba uraditi do 15.12.2010?Objavljeno: 02.12.2010. god

Nema slike

Savjeti za kupce


Rok za fiskalizaciju prve grupe ističe 15.12.2010 i definitivno više neće biti prolongiranja rokova.

Inspekcije su već na terenu i prikupljaju informacije o progresu prijavljivanja korisnika.

Da biste izvršili svoju Zakonsku obavezu potrebno je da uradite sljedeće:
1. Obratite se ovlaštenom serviseru/distributeru (www.kase.ba/servisi)
2. Zajedno sa ovlaštenim servisom/distributerom izaberite fiskalne uređaju prema Vašim potrebama (fiskalna kasa ili fiskalna kasa/štampač ili fiskalni štampač)
3. Popunite obrazac za inicijalnu fiskalizaciju
4. Potpišite ugovore o kupoprodaji i servisiranju sa ovlaštenim distributerom i/ili servisom

Na taj način ćete moći potvrditi kontrolama i inspekcijama koje su najavljene nakon 15.12.2010 da ste ispunili svoju Zakonsku obavezu.

Koje uređaje izabrati ?
Često se stvara privid da su neki uređaji jeftiniji ili skuplji od ostalih.
MI naglašavamo da je bitniji odnos onoga šta ćete dobiti za cijenu koju platite, nego li sama cijena.
Tražite cjenovnik rezervnih dijelova uređaja. Cijene rezervnih dijelova i usluga servisa nakon garantnog roku su visoke. Recimo samo da, kada biste zamjenili kompletan uređaj sa rezervnim djelovima da bi Vas on izašao 10 puta skuplje nego uređaj prilikom same kupovine !
Iz tih razloga većina naših fiskalnih uređaja ima 2 godine garancije !

Koji servis odabrati ?
Vodite računa o izboru servisa. Gledajte da su to firme koje mogu garantirati sigurno servisiranje Vaših uređaja. Obratite pažnju na dosadašnju tržišnu prisutnost servisa, kadrovsku i tehničku opremljenost, blizinu.

Kakav ugovor o servisiranju odabrati ?
Definitivno, ugovor o paušalnom održavanju/servisiranju. Na ovaj način ćete moći planirati troškove održavanja sistema. Servis ima Zakonsku obavezu da Vam uređaje servisira, ali jako je bitno koji odziv od njih očekujete. Znajte da svako servisiranje uređaja znači da ćete račune morati pisati RUČNO i da te iste račune poslije MORATE unijeti u fiskalne kase, što je dupli posao. Također, veći broj servisiranja uređaja znači i sumnju Poreske Uprave i mogućnost slanja inspekcijskih kontrola, obzirom da se svi podaci o servisiranjima prenose na server porezne uprave.

Zadnje vijesti

  • Copyright © TRING d.o.o.. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.