Vijesti

Saopštenje za javnost FMFObjavljeno: 14.07.2011. god

Saopštenje za javnost FMF

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI PRIMJENE ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA

Prema odredbama Zakona o fiskalnim sistemima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima ima obavezu evidentiranja ostvarenog prometa putem fiskalnih uređaja.

Članom 5. Zakona propisana su izuzeća od ove obaveze, čija lista je proširena donošenjem Odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja, koju je donijela Vlada Federacije BiH je na 12. sjednici održanoj 29.06.2011.godine i uputila u proceduru objave.

Obzirom da je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije, koje su objavljene u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 19/11, utvrđen krajnji rok za fiskalizaciju 15.07.2011.godine kad se očekuje i fiskaliziranje najvećeg broja obveznika fiskalizacije, potrebno je da se preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se realizovale sve složene radnje u procesu fiskalizacije, kao što su:

obezbjeđenje potrebnog broja fiskalnih uređaja
obezbjeđenje dovoljnog broja servisa sa adekvatnim kadrovskim i optimalnim uslovima za rad
potpisivanje ugovora i nabavka fiskalnih uređaja od strane obveznika fiskalizacije, a na osnovu postojanja konkretnog fiskalnog uređaja sa IBFU brojem za svakog obveznika fiskalizacije
podnošenje ZIF-ova za obveznike fiskalizacije putem ovlaštenih servisa
provjera upisanih podataka u fiskalnom uređaju i postavljenoj fiskalnoj i programskoj plombi na istom od strane Porezne uprave Federacije BiH u ovlaštenom servisu
donošenje rješenja o fiskalizaciji obveznika od strane Porezne uprave Federacije BiH
Sve ove procedure zahtjevaju detaljan i kvalitetan pristup i obezbjeđenje potrebnih podataka za obradu putem aplikativnog softvera za podršku radnih procesa sistema fiskalizacije u smislu adekvatnog odabira fiskalnih uređaja za određenu djelatnost.

Obzirom na navedene obaveze, neophodno je da najkasnije do 31.10.2011.godine obveznici fiskalizacije primjene sve aktivnosti potrebne za provođenje fiskalizacije.

U narednom periodu će aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH biti usmjerene na provođenje postupka fiskalizacije, što prevashodno znači da će Porezna uprava Federacije BiH djelovati instruktivno i preventivno u funkciji obveznika za drugu skupinu obveznika kako bi se najoptimalnije izvršile procedure propisane Zakonom o fiskalnim sistemima i Pravilnikom o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije.

Porezna uprava Federacije BiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove u naznačenom periodu, do 31.10.2011.godine, neće preduzimati represivne mjere propisane Zakonom o fiskalnim sistemima i Zakonom o Poreznoj upravi za drugu skupinu obveznika. U ovom periodu će Federalno ministarstvo finansija i Porezna uprava Federacije BiH kontinuirano raditi na unapređenju sistema fiskalizacije, a obveznici će i dalje imati mogućnost da svakodnevno od ovih institucija dobivaju pojašnjenja vezana za proces fiskalizacije.

Iz navedenog proizilazi da je rok za fiskalizaciju, 15.07.2011.godine, utvrđen Pravilnikom o dinamici fiskalizacije, krajnji rok za nabavku fiskalnih uređaja, a postupak inicijalne fiskalizacije je moguće obaviti do 31.10.2011.godine, čime će se stvoriti realne pretpostavke za poštivanje i primjenu odredbi Zakona o fiskalnim sistemima.

Zadnje vijesti

  • Copyright © TRING d.o.o.. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.