Vijesti

Koje je radnje potrebno preduzeti u vezi novih rokovaObjavljeno: 14.07.2011. god

Koje je radnje potrebno preduzeti u vezi novih rokova

Pojašnjenje odluke o rokovima FMF


Obzirom na različita tumačenja poreskih obveznika i servisa saopštenja za javnost FMF od 11.07.2010, dajemo pregled obaveza po grupama involviranim u čitav proces fiskalizacije.

KRAJNJI KORISNICI - PORESKI OBVEZNICI
•Moraju popunjen obrazac - ZIF sa označenom vrstom fiskalnog uređaja, zajedno sa kopijama sudskog rješenja, ID i PDV broja, kao i kopiju CIPS-a dostaviti izabranom servisu
•Moraju potpisati ugovore o kupoprodaji i servisiranju sa odabranim servisom
•Moraju platiti iznos definiran kupoprodajnim ugovorom u korist servisa

OVLAŠTENI SERVIS
•Mora pregledati sve dokumente poreskog obveznika
•U ZIF unijeti IBFU uređaja dobiven od proizvođača
IBFU je moguće dobiti jedino nakon uplate za uređaj, i za uređaje koje je nabavio Proizvođač fiskalnih sistema
•Izvršiti inicijalnu fiskalizaciju prema dogovoru sa ovlaštenim licima/inspektorima Poreske Uprave
Nije potrebno unositi ZIF na server PU do momenta dogovora sa ovlaštenim inspektorima.
NAPOMENA ZA SERVISERE:
Vodite računa da inicijalnu fiskalizaciju provedete transparentno i redosljedom kako ste zaprimili ZIF-ove. Napominjemo da će Tring zajedno sa ovlaštenim licima PU i inspekcijskim organima kontrolirati servise kako bi spriječili moguće malverzacije. Određenim servisima je već ukinuto ovlaštenje a protiv određenih se vodi krivični postupak.
U duhu prakse dobrih privrednika, potrebno je da listu kupaca sa kojima ste sklopili ugovore dostavite TRING kako bi iste proslijedili Poreskoj Upravi.

Zadnje vijesti

  • Copyright © TRING d.o.o.. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.