PITANJA I ODGOVORI

  • Šta je fiskalizacija ?

   Fiskalizacija je proces stavljanja u funkciju fiskalnih sistema. Sav promet pravnih i fizičkih osoba, osim onih koji su oslobođeni prema Zakonu, se mora voditi preko fiskalnih sistema. Nadležno za uvođenje fiskalnih kasa je Federalno Ministarstvo Finansija dok je Porezna Uprava FBIH nadležna za njen nadzor.

  • Šta je fiskalna kasa?

   Fiskalna kasa je uređaj koji zadovoljava sve tehničke i funkcionalne zahtjeve koje je postavilo FMF. Sastavni dijelovi ovog sistema su: termalni štampač, tastatura, fiskalna memorija, operativna memorija, elektronični žurnal i GPRS modul. Fiskalna kasa je neovisna u svom radu od računara. Pomoću računara se mogu, eventualno, unijeti artikli. TringFavourite je fiskalna kasa.

  • Šta je to fiskalni printer/štampač?

   Fiskalni printer je uređaj koji zadovoljava sve kriterije koje je postavilo FMF. Sastavni dijelovi ovog sistema su: termalni printer, operativna i fiskalna memorija, elektronični žurnal i GPRS modul. Ovaj uređaj služi za izdavanje fiskalnih dokumenata iz nadređene aplikacije (POS kasa, ERP, knjigovostveni softver, itd) isključivo preko certificirane aplikacije - drajvera. TringPartner i TringFiscalDriver čine fiskalni štampač.

  • Šta je to fiskalna kasa/štampač?

   Fiskalna kasa/štampač je uređaj koji posjeduje sve karakteristike fiskalne kase i fiskalnog printera. Dakle, ona ima i tastaturu pa se može koristiti bez računara, ali i port za povezivanje sa računarom pa se može koristiti kao fiskalni printer.
   Tring Favourite Plus je fiskaln kasa/štampač.

  • Moja djelatnost spada u skupinu onih koji treba da koriste fiskalni sistem. Da li mogu da kupim bilo kakav printer za svoju djelatnost?

   NE. Mogu se koristiti samo fiskalni sistemi od ovlaštenih proizvođača/zastupnika i certificirani fiskalni sistemi.

  • Ko su ovlašteni proizvođači/zastupnici?

   To su firme koje su dobile odobrenje da mogu vršiti djelatnost proizvodnje fiskalnih sistema. Tring d.o.o. je ovlašteni proizvođač/zastupnik fiskalnih sistema za teritorij FBIH.

  • Šta su to "certificirani fiskalni sistemi" ?

   Certificirani fiskalni sistemi su uređaji za koje su ovlašteni proizvođači/zastupnici dobili saglasnost FMF da ih mogu staviti u promet.

  • Da li mogu kupiti i servisirati fiskalne sisteme kod bilo koje firme koja to nudi ?

   NE. Kupovinu možete izvšiti samo kod ovlaštenih distributera, sa kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik potpisao ugovor o distribuciji. Servisiranje fiskalnih sistema je moguće vršiti isključivo preko ovlaštenih servisera, sa kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik sklopio ugovor o servisiranju.

  • Da li mogu da fiskalnu kasu koristim sa svojim programom za knjigovodstvo, POS, ERP ?

   Da. To je moguće sa fiskalnom kasom/štampačem ili fiskalnim printerom. Tring d.o.o. Vam nudi TringFavourite i TringPartner kao rješenja.

  • Koja je procedura nabavke fiskalnog sistema ?

   Od ovlaštenog distributera primate predračun, potpisujete ugovor o kupoprodaji i ZIF obrazac za inicijalnu fiskalizaciju, na osnovu čega se vrši plaćanje i narudžba fiskalnog sistema. Nakon toga ovlašteni proizvođač/zastupnik isporučuje ovlaštenom distributeru/serviseru uređaj. Ovlašteni serviser uz prisustvo ovlaštenog lica iz poreske uprave fiskalizira uređaj, i isproručuje ga Vama.

  • Da li je obuka sastavni dio cijene uređaja ?

   Da. Ovlašteni distributeri su dužni izvršiti obuku operatera, kao i pružiti besplatnu tehničku podršku u trajanju od 14 dana od dana kupovine uređaja.

  • Da li moram sklopiti ugovor o servisiranju sa ovlaštenim serviserom ?

   Da, na osnovu Zakona o fiskalnim sistemima i pratećih pravilnika. Samo oni serviseri sa kojima ste potpisali ugovor mogu servisirati uređaje koje ste kupili. Također, najmanje jednom godišnje kod istih servisera morate vršiti tehnički pregled uređaja.

  • Da li da plaćam naknadu serviseru paušalno ili po intervenciji ?

   To je stvar dogovora Vas i servisera. Naša preporuka je da to bude paušalno.

  • U kom roku moram prijaviti serviseru da je uređaj u kvaru ?

   Čim prije, najkasnije u roku od 24 sata.

  • U kom roku je serviser dužan da popravi uređaj ?

   U roku od 48 sati.

  • Kako da izdajem račune kada je uređaj na servisu ?

   Izdajete pisane fiskalne račune, čiji je izgled propisan pravilnicima.

  • Šta radim kada je uređaj vraćen sa servisa?

   Unosite redom pisane fiskalne račune u fiskalni uređaj.

  • O čemu da vodim računa pri kupovini fiskalnog sistema ?

   Uzmite u obzir sljedeće: kvalitet proizvoda (da li je proizvod nov na tržištu za što mu sigurno treba vremena da postane i pouzdan), kvalitet servisa (uzmite u obzir blizinu servisa i njihov kadar), cijene rezervnih dijelova (može se desiti da cijena uređaja bude niska a da se to kompenzira kroz visoke cijene rezervnih dijelova), garancija (dužina garancije na uređaje je od velike važnosti), odnos cijena-dobijeno (stavite u odnos cijenu i sve gore navedeno kako biste vidjeli koja je opcija optimalna).

  • Kada da kupim uređaj ?

   Ne poslije roka predviđenog za uvođenje fiskalnih sistema i ne prije nego li analizirate barem dvije ponude !

 • Copyright © TRING d.o.o.. Sva prava pridržana.
 • Developed by TRING d.o.o.