Servisi i distributeri

KOMPANIJA OAZA d.o.o.Gdje kupiti?/KOMPANIJA OAZA d.o.o.

JIB ovlaštenog servisa/distributera:
» 4281120250004
PIB ovlaštenog servisa/distributera:
» 281120250004
Mjesto ovlaštenog servisa/distributera:
» Drvar
Adresa ovlaštenog servisa/distributera:
» Pionirska-Usorska br.1
Telefon ovlaštenog servisa/distributera:
» 065/855-430
Fax ovlaštenog servisa/distributera:
- - -
Email ovlaštenog servisa/distributera:
» kompanija.oaza[at]yahoo.com
Web stranica ovlaštenog servisa/distributera:
- - -
Ime i prezime kontakt lica ovlaštenog servisa/distributera:
» Pero Rodić
Tipovi fiskalnih sistema za čije je servisiranje servis/distributer ovlašten:
  • » Ting AIO Fiscal Android
  • » Tring ONE Plus
  • » TRING FP1.C
  • » TRING T202-C
  • » TRING T202-C 3G/4G
  • » TRING ONE-C
Infos sifra servisa/distributera:
» 3247

Lista servisera

Ovlašteni servis KOMPANIJA OAZA d.o.o. ima 2 servisera:

Ostali servisi/distributeri

  • Copyright © TRING d.o.o.. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.