Vijesti

  • TringFavourite Plus Certificiran !!!
  • TringFavourite Plus Certificiran !!!

   Fiskalni sistem TringFavourite Plus koje čini fiskalna kasa/štampač, GPRS terminal SIM900 i softverska aplikacija "Tring.Fiscal" je uspješno završila testiranje.

  • Objavljeno:

   21.10.2010. god

  • TringFavourite CERTIFICIRAN !
  • TringFavourite CERTIFICIRAN !

   Fiskalni uređaj TRING Favourite je dobio uvjerenje od ispunjenosti tehničkih karakteristika od komisije koju je imenovalo Federalno Ministarstvo Finansija.

  • Objavljeno:

   06.10.2010. god

  • TRING FISCAL CTP2
  • TRING FISCAL CTP2

   Pred Vama se nalazi CTP2 verzija Tring.Fiscal rješenja. Kao što smo i obećali u njoj se nalazi i implementacija XML razmjene datoteka partnerske aplikacije sa drajverom. Ovo se posebno odnosi na Clipper, Java, Clarion kao i druga rješenja koja žele na ovaj način integrirati svoja rješenja sa našim "drajverom".

  • Objavljeno:

   10.08.2010. god

  • TRING FISCAL CTP1
  • TRING FISCAL CTP1

   Pred Vama se nalazi CTP1 verzija drajvera za TRING fiskalne sisteme. Nastala je kao plod višemjesečnog rada na analizi potreba velikog broja partnera, dobronamjernim sugestijama i prijedlozima software arhitekata, developera, programera sa kojima smo imali priliku razgovarati, naročito, u posljednja tri mjeseca.

  • Objavljeno:

   29.07.2010. god

<12345>
 • Copyright © TRING d.o.o.. Sva prava pridržana.
 • Developed by TRING d.o.o.